SPGZOZ

Opublikowano w dniu 22 maja 2016 Autor: SPGZOZ Rzezawa

Samodzielny Publiczny
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • – jako samodzielny Zakład działa od stycznia 1999 r. – wpisany jest do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, oraz zgłoszony do KRS.
  • Organem założycielskim jest Rada Gminy w Rzezawie – Uchwała Nr II/6/98 z dnia 10.11.1998r., natomiast organem opiniodawczym jest Rada Społeczna SPG ZOZ. Rada Społeczna powoływana jest na 4–letnią kadencję przez Radę Gminy. Radzie Społecznej ustawowo przewodniczy – Wójt Gminy
    mgr inż. Mariusz Palej.

Zakład świadczy bezpłatne usługi medyczne i pielęgniarskie w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W strukturach Zakładu działają:

  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzezawie, ul. Wiśniowa 30
  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzezawie, Filia w Bratucicach
  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzezawie, Filia w Uściu Solnym
  • Centrum Rehabilitacji w Rzezawie, ul. Wiśniowa 30A.

SPGZOZ współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną (PSSE), Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzezawie (GOPS), Urzędem Gminy
w Rzezawie oraz placówkami oświatowymi z Gminy Rzezawa.

Centrum Rehabilitacji od 01.10.2018 r. z nową  umową
Centrum Rehabilitacji od 01.10.2018 r. z nową umową

Centrum Rehabilitacji od 01.10.2018 r. z nową  umową na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym. Ośrodek rehabilitacji dziennej dedykowany  jes…

Dyżury aptek
Dyżury aptek

CAŁODOBOWE DYŻURY APTEK W BOCHNI   Dyżury nocne oraz w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pełnić będzie Apteka Ogólnod…

Nowoczesny sprzęt medyczny
Nowoczesny sprzęt medyczny

Nowoczesny sprzęt medyczny trafił do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzezawie