SPGZOZ

Samodzielny Publiczny

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

jako samodzielny Zakład działa od stycznia 1999 r. – wpisany jest do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, oraz zgłoszony do KRS.

Organem założycielskim jest Rada Gminy w Rzezawie – Uchwała Nr II/6/98 z dnia 10.11.1998r., natomiast organem opiniodawczym jest Rada Społeczna SPG ZOZ. Rada Społeczna powoływana jest na 4–letnią kadencję przez Radę Gminy. Radzie Społecznej ustawowo przewodniczy – Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Palej.

Komunikat Wójta Gminy Rzezawa

Komunikat Wójta Gminy Rzezawa Opublikowano w dniu15 marca 2020 Autor: SPGZOZ Rzezawa Gmina Rzezawa – Komunikat Wójta Gminy Rzezawa AKTUALNOŚCI Od poniedziałku 16 …

Wykaz – Bezpłatne leki dla seniorów 75+

Indeks leków dla seniorów 75 plus, kat. „S”, które mogą być przepisywane bezpłatnie, w zakresie wskazań refundacyjnych. Wg stanu na …

Rehabilitacja osób za znacznym stopniem niepełnosprawnosci

Centrum Rehabilitacji w Rzezawie (ul. Wiśniowa 30 a, tel. 14 612 77 35) informuje, że od 1. lipca 2018r. realizuje …

Koronawirus

Opublikowano w dniu6 marca 2020 Autor: SPGZOZ Rzezawa

Koronawirus

Informacja

Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Rzezawa

Komunikat Wójta Gminy Rzezawa

Opublikowano w dniu15 marca 2020 Autor: SPGZOZ Rzezawa

Gmina Rzezawa – Komunikat Wójta Gminy Rzezawa AKTUALNOŚCI Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania – ograniczenie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Rzezawa.


Szanowni Państwo,
  obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenie spotkań. Dlatego w trosce o wspólne bezpieczeństwo, od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rzezawa oraz podległe mu jednostki całkowicie ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów !!!!  W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo urząd będzie dostępny tylko dla pracowników.

 • DO ODWOŁANIA URZĄD GMINY RZEZAWA WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ MIESZKAŃCÓW (wyjątkiem jest rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego)
 • Urzędnicy będą pracowali, by załatwiać (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną.
   

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji liczymy na zrozumienie mieszkańców gminy Rzezawa i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

Zostańmy w domu !!! 
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka, dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie. Proszę zwróćcie szczególną uwagę na ludzi starszych i osamotnionych, którzy być może potrzebują wsparcia i pomocy z naszej strony.
 Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można składać elektronicznie za pośrednictwem poczty email: gmina@rzezawa.pl a dla załatwienia spraw administracyjnych wymagających złożenia formalnych wniosków prosimy o ich przesyłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP (adres skrytki: /659xu7usnj/archiwumdo)

Informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy urzędu pod numerami 14 685 86 00, 14 685 81 00Numery wewnętrzne:

 • Podatki – 06
 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – 07
 • Księgowość – 14
 • Działalność Gospodarcza – 18
 • Rolnictwo – 21
 • Budownictwo – 22
 • Sekretariat – 24
 • Inwestycje – 26
 • Ochrona Środowiska i Drogownictwo – 27
 • Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste – 10.

Numery telefonów oraz adresy emailowe do poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Rzezawa:

 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – 14 685 85 65, e-mail: gzgk@rzezawa.pl
 • Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 14 685 85 34, e-mail: oswiata@rzezawa.pl
 • Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – 14 685 84 10, e-mail: biuro@spgzoz-rzezawa.pl
 • Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 14 685 98 81, e-mail: kultura@rzezawa.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 14 685 85 55, e-mail: gops@rzezawa.pl

Prosimy, aby kontaktować się z urzędnikami za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Szanowni Państwo,
  W piątek, 13 marca 2020 r. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. 
Stan zagrożenia epidemicznego oznacza wprowadzenie szeregu ograniczeń dotyczących swobody poruszania się, zgromadzeń i handlu. Decyzje te mają na celu ograniczenie zakresu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ograniczenie wzrostu zachorowań.  Najważniejsze z nich to:

 1. od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni
 2. Polacy powracający do kraju zza granicy muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę domową
 3. wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób
 4. banki i placówki finansowe pozostają otwarte
 5. zawieszono międzynarodowe połączenia lotnicze w ruchu pasażerskim (z wyjątkiem lotów czarterowych do Polski z obywatelami polskimi na pokładzie, powracającymi do kraju)
 6. zawieszono kursy pociągów pasażerskich przekraczających granice RP
 7. krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie
 8. sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte
 9. restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz.

Powyższe ograniczenia zostały wprowadzone na podstawie przepisów wykonawczych:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – obowiązuje do odwołania.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym – obowiązuje do 24 marca 2020 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną – traci moc po upływie 14 dni.

WAŻNE !!!

 1. Z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni można kontaktować się pod numerem tel. 14 612 32 34 (w godzinach pracy), tel. alarmowy 602 275 918.
 2. Pod numerem 800 190 590 działa infolinia telefoniczna Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

                                                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Rzezawa
                                                                                                                    /-/ mgr inż. Mariusz Palej

Wykaz – Bezpłatne leki dla seniorów 75+

Indeks leków dla seniorów 75 plus, kat. „S”, które mogą być przepisywane bezpłatnie, w zakresie wskazań refundacyjnych. Wg stanu na LISTOPAD 2018 r.kliknij TUTAJ

Źródło: LekInfo24.pl

Rehabilitacja osób za znacznym stopniem niepełnosprawnosci

Centrum Rehabilitacji w Rzezawie (ul. Wiśniowa 30 a, tel. 14 612 77 35) informuje, że od 1. lipca 2018r. realizuje świadczenia dla osób spełniających zapisy ustawy z dn. 9.05.2018 R. (więcej…)

Zatrudnimy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie zatrudni pielęgniarki. (więcej…)

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych postępowaniach konkursowych w zakładce Zamówienia publiczne.

Sprostowanie do SWKO na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania badań RTG dla pacjentów SPGZOZ Rzezawa (więcej…)

Informacja

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie informuje, że od 02 listopada 2017 r zmienią się godziny w udzielania świadczeń przez lekarzy POZ. (więcej…)

Centrum Rehabilitacji

Adres: Centrum Rehabilitacji w Rzezawie, ul. Wiśniowa 30 a, 32-765 Rzezawa tel. 14 612 77 35 e-mail: rehabilitacja@spgzoz-rzezawa.pl Godziny pracy:  Dział …