Zamówienia publiczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych postępowaniach konkursowych w zakładce Zamówienia publiczne.

Sprostowanie do SWKO na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania badań RTG dla pacjentów SPGZOZ Rzezawa

SPGZOZ w Rzezawie informuję, że w SWKO na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania badań RTG dla pacjentów SPGZOZ Rzezawa w dziale III wykreśla się ostatni punkt o treści ” Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wydawania kliszy rentgenowskiej na życzenie Udzielającego zamówienia za opłatą ustaloną z Udzielającym Zamówienie „