Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie zatrudni pielęgniarki.

Wymagania kwalifikacyjne :

–   dyplom pielęgniarki
–   prawo wykonywania zawodu

  • kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania
  • kurs szczepień
  • prawo jazdy kategorii B
  • własny samochód.

Wymagane dokumenty :

  1. 1.List motywacyjny
  2. CV
  3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Oferty należy składać do  dnia  07 luty 2018  r, w biurze SPGZOZ Rzezawa , ul. Wiśniowa 30 a,

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 14 685 84 10 .