Kontakt

Rzezawa 32-765
ul. Wiśniowa 30
tel./fax 14 612 78 18
e-mail: rzezawa@spgzoz-rzezawa.pl