Zamówienia publiczne

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1.Badań RTG na rzecz pacjentów  SPGZOZ w Rzezawie  prowadzonych na podstawie skierowań.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert: Wykonywanie badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie na podstawie skierowań

 

2.Wykonywania  badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie  na podstawie skierowań.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert: Wykonywania badań RTG na rzecz pacjentów SPGZOZ w Rzezawie prowadzonych na podstawie skierowań.